Menu Zavrieť
  • Recepty od Amazonky | Recepti za Amazonke

Recepty od Amazonky | Recepti za Amazonke

Autorka o knihe

V knihe vám ozrejmím trochu inak sviatky a obyčaje jedál v Chorvátsku a pre priateľov z Chorvátska obyčaje na Slovensku, tak ako idú v priebehu kalendárneho roku Veľkú noc a Vianoce.

Text je písaný po slovensky a zároveň z druhej strany po chorvátsky. Iste naše národy takto lepšie odhalia rôzne zaujímavosti našich kuchýň na Slovensku a v Chorvátsku.

Recepty som zozbierala od mojej maminky menom Emília Dlouhá rodená Vörösová (78), ktorá je vynikajúca kuchárka a naučila to aj mňa. Prispeli mi priatelia, rodina a známy tu v Chorvátsku, ale aj zo Slovenska.

OBJEDNAŤ >>

Rys výnimočný lovec

Rys patrí medzi najtajomnejších obyvatelov lesa. Prežil len vďaka tomu, že sa dokáže pred našimi zrakmi dokonale ukryt. Letmé stretnutie s ním v jeho prirodzenom prostredí je priam sviatkom pre každého milovníka prírody.

Rys ostrovid je naša najväčšia mačkovitá šelma, obrazne povedané – náš slovenský ci európsky leopard. Veľmi málo vieme o jeho živote. O to cennejšie sú fascinujúce informácie, ktoré nám v tejto knihe podáva zanietený pozorovateľ a znalec slovenskej fauny Ivan Knaze.

Z literatúry, výskumov a predovšetkým z vlastných pozorovaní poskladal pútavú mozaiku objavných poznatkov a príbehov, ktorými nám plasticky vykresluje mnohorozmerný obraz tajomného rysa a rôznych aspektov jeho života, zvykov, povahy, emócií, skrátka všetkého, co patrí k poznaniu tejto neobyčajnej bytosti. Dozvedáme sa, kde a ako sa pred nami vie ukryt, i to, prečo je rys skutočne výnimočným lovcom.

OBJEDNAŤ >>

Vinohradnícke povesti

Vinohradnícke remeslo je odnepamäti súčasťou ľudskej kultúry. Vyšľachtiť vínnu révu, dopestovať šťavnaté bobule hrozna a urobiť z nich dobré víno je umenie, ktoré ľudia stáročiami rozvíjajú do  čoraz dokonalejších podôb. A Slovensko do dejín vinohradníctva neodmysliteľne patrí, veď vinohradnícke tradície na svahoch Malých Karpát siahajú až do čias starých Keltov a Rimanov! Za tie stáročia, ba tisícročia sa udialo všeličo zaujímavé a vinohradnícke dvory sú opradené čarovnou pavučinou príbehov, záhad, tajomstiev...

V knižke, ktorú vám teraz prinášame v druhom, upravenom a doplnenom vydaní, nazriete do jedného z najtradičnejších vinohradníckych regiónov Slovenska – starobylého Račišdorfu, dnešnej Rače. Dozviete sa, prečo za pradávnych čias zhorela chýrna krčma na brehu Račieho potoka, prečo pastier Viatek zbojníka preklial, ako račišdorfský šenkár prekabátil zubatú, o čarodejnej krampli, usilovnom Vinckovi a veľa ďalších tajomstiev, ktoré ľudská pamäť zachovala. Pridávame čriepky starých vinohradníckych piesní, modlitieb, múdrostí a zaujímavostí o tajomstvách vinohradníckeho remesla.

 

OBJEDNAŤ >>

Dobrodružné osudy grófa Mórica Beňovského

Neuveriteľný životný príbeh cestovateľa, bádateľa, dobrodruha Mórica Beňovského fascinuje ľudí aj po storočiach. Objavoval svet na štyroch svetadieloch a troch oceánoch, prepojil Japonsko a Taiwan s Európou, bojoval za slobodu národov v Poľsku, Rusku i v Amerike, ako veľkokráľ na Madagaskare zakázal obchod s otrokmi a je autorom svetového bestselleru, ktorý v rôznych jazykoch vychádza už viac ako 200 rokov! „Gróf Maurice Benyowsky bol najslávnejším dobrodruhom a cestovateľom 18. storočia,“ povedal Jean-Christophe Rufin, člen Francúzskej akadémie.

Dobrodružné osudy grófa Mórica Beňovského v komiksovej podobe a vo francúzskom preklade prinášajú mladým čitateľom tí najpovolanejší tvorcovia:

Miroslav Musil – ktorý precestoval po stopách Beňovského celý svet a je autorom niekoľkých knižných aj filmových projektov o tejto osobnosti.

Martin Kellenberger – výtvarný umelec, ktorý nádherne zilustroval viac ako stovku kníh pre deti a mládež.

 

OBJEDNAŤ >>

Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi

V tejto knihe sa dočítate:

• Príbehy z praxe autorky – autentické priblíženie a riešenie konkrétnych prípadov šikanovania a kyberšikanovania, ktoré vás vtiahnu do krutej reality týchto javov.
• V prílohe knihy sa nachádza vzor trestného oznámenia, autentické fotografie zranení na lepšiu identifikáciu obete.
• Odborné a cenné rady, prevencia a postupy pri riešení šikanovania a kyberšikanovania pre rodičov aj pedagógov.
• Charakteristika a identifikácia obete a agresora.

Šikanovania a kyberšikanovanie v praxi pre vás napísala:

PhDr. Ľudmila Húsková, PhD. - vyštudovala odbor sociálna pedagogika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, dizertačné konanie ukončila na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Autorka pracuje na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Martine, kde je referentom špecialistom skupiny prevencie. Okrem kriminality detí a mládeže sa venuje problematike domáceho násilia.
Bola odbornou garantkou nórskeho projektu pre rodovo podmienené násilie. Zúčastnila sa na vzdelávacom pobyte v Nórsku, kde absolvovala vzdelávanie priamo v krízových a poradenských centrách pre domáce násilie v Osle.
Je odbornou garantkou prvého bezpečného ženského domu v Slovenskej republike a odbornou členkou viacerých regionálnych komisií na pomoc týraným ženám a deťom. Venuje sa sociálnemu poradenstvu a mentorstvu.

OBJEDNAŤ >>

Tlačiareň Alfa print – SVET PLNÝ FARIEB