Menu Zavrieť

Ochrana osobných údajov

Vážení nakupujúci,

plne rešpektujeme Vaše súkromie a konáme výhradne v zmysle platnej legislatívy zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákonov č.602/2003 Z.z., č.576/2004 Z.z. a č.90/2005 Z.z..

Na základe ustanovenia § 10 tohto zákona je prevádzkovateľ, ktorý mieni získať od dotknutej osoby jej osobné údaje, povinný najneskôr pri ich získavaní informovať dotknutú osobu a bez vyzvania jej vopred oznámiť (1) názov a sídlo alebo trvalý pobyt prevádzkovateľa (2) účel spracúvania osobných údajov (3) poučenie o dobrovoľnosti (4) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené a formu zverejnenia.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je A-knihy, s.r.o., Robotnícka 10065/1D, 036 01 Martin, Slovensko, IČO: 54615615, DIČ: 2121747551

  • Prehlasujeme, že spracovanie osobných údajov je len na účel doručenia tovaru.
  • Pri prvom nákupe v internetovom obchode vypĺňate iba tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresu (adresu dodania), telefonický kontakt, e-mailovú adresu. Žiadne iné údaje nie sú vyžadované.
  • Osobné údaje ani obsah objednávok nebudú poskytované tretím stranám.
  • Prepravcom sú poskytnuté údaje adresy a telefónne číslo na zaslanie SMS správy vo forme avíza.
  • Ak si neželáte poskytnutie telefónneho čísla prepravcovi oznámte nám to v poznámke k objednávke.
  • E-mailová adresa sa žiadnemu prepravcovi neposkytuje.

Pre Vašu informáciu o priebehu a stave nákupov sú Vám k dispozícii údaje v internetovom obchode len po Vašom prihlásení na základe hesla, ktoré ste si sami zvolili pri prvom zadávaní adresy.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje okamžite na žiadosť odstrániť osobné údaje a priebehy Vašich nákupov z databáze internetového obchodu.